Konsten att lägga till

Av Sweboat
Att lägga till med båt är en konst, men inte en särskilt svår sådan. Mer övning och rätt planering går det bra oavsett om det är i en naturhamn eller vid en brygga.


Rätt planering och förberedelser är A och O för en lyckad tilläggning. På så sätt undviker du att det blir stressigt vilket ofta är den största felkällan.

Vid brygga

Börja alltid med att förbereda båten:
• Tag fram korta förtöjningslinor till fören, om det inte finns färdiga på bryggan, och se till att de inte är trassliga, knyt gärna fast en ända i båten direkt. Titta redan nu efter närmaste förtöjningspunkt, en ring, pollare eller annat.
• Häng ut fendrar om du ska lägga till mot en brygga, mellan Y-bommar eller nära andra båtar.

• Tag fram och förberedd ankaret (om du inte ska ligga längst med bryggan), se till att linan inte är trasslad, löper fritt och att en ände sitter fast i båten.

• När du väl ankrat, kontrollera att ankaret fastnat genom att dra i linan.

• Ska du lägga till vid en boj så se till att linan inte är trasslad och har en hake i ena änden så att den är enkel att fästa i bojen.

• En del gästhamnar har så kallade Mooring-linor. Det är som fasta ankare som är fastknutna i bryggan. Man kör in till bryggan, tar tag i linan och lägger fast den i akter på båten.Se vår instruktionsfilm om att lägga till vid brygga:Se vår instruktionsfilm om att lägga till mellan Y-bommar:Lägga till i naturhamn

• Om du ska lägga till i en naturhamn så gå gärna in med båten en gång mot land innan du lägger ankar. På så sätt ser du om det är tillräckligt djupt och att det inte finns några stenar i vägen.

• Förbered båten: Tag fram långa förtöjningslinor till fören och se till att de inte är trassliga, knyt gärna fast en ända i båten direkt. Titta redan nu efter närmaste förtöjningspunkt, en ring, träd, sten eller dylikt. Plocka fram bergskilar och hammare om du tror att dessa behövs.

• Häng ut fendrar om du ska lägga till nära andra båtar.

• Tag fram och förberedd ankaret se till att linan inte är trasslad, löper fritt och att en ände sitter fast i båten.

• Kontrollera väderstreck och vindriktningen, både nu och hur prognosen ser ut. Undvik om möjligt att lägga till med vinden bakifrån eller från sidan så båten blir ett vindfång som kan bli svårt att kontrollera. Slår vinden om senare kan ankaret släppa så se alltid till att ligga skyddat i lä av landet.

• När du väl ankrat, kontrollera att ankaret fastnat genom att dra i linan.

Väljer du att svajankra (ankring utan att vara fastknuten till land) så tänk på följande:
• Välj en skyddad vik.
• Ha god marginal till andra eventuella svajbåtar.
• Använd ett ordentligt ankare, gärna med kätting istället för lina.
• Mata ut så mycket lina/kätting att den är 3-5 gånger djupet lång.
• Dra fast ankaret med motorn.
• Använd ankarlanterna och gärna ankarlarm. Till exemplet på ekolodet, plottern eller någon app.

Se får instruktionsfilm om att lägga till i en naturhamn:Aktuellt promoImage
Powered and produced by Carismar Software