Detta är Sweboat

Av Annika Lindqvist
Sweboat är båtbranschens intresseorganisation. Vår målsättning är att främja och värna båtlivet. Vi arbetar med de frågor som berör företag inom branschen och skapar en förståelse för branschens vikt och roll i samhället hos myndigheter såväl nationellt som internationellt.
Om du behöver mer information kring Sweboat eller båtlivet kan du gå in på vår hemsida eller kontakta oss på 08-449 55 90 alternativt info@sweboat.se

Klicka här för att komma till Sweboats hemsida.


Aktuellt promoImage
Powered and produced by Carismar Software