Att paddla passar alla

Av Swebaot
Kanotpaddling har något att erbjuda de flesta. Sveriges vackra och lättillgängliga natur erbjuder paddlaren en variationsrikedom av upplevelser som saknar motstycke. Det som är gemensamt för alla sorter av paddling är just närheten till naturen och känslan av frihet .

Kanadensare
Kanadensaren är en öppen kanot som framförs med enbladig paddel. Längd och form avgör vilka typer av vatten den är bäst lämpad för.

För paddling i bäckar, åar och sjöar passar en kanadensare med rak köl, flat botten och fyllig stäv. Den raka kölen gör kanadensaren snabb och lätt att hålla kurs, den flata botten gör kanadensaren stabil och lastdryg. Den fylliga stäven lyfter kanadensaren över mötande vågor och får en uppstannande effekt.

För paddling i forsar och i skärgården passar en kanadensare med krum köl, rund botten och spetsig stäv. Den krumma kölen gör att kanadensaren ”vakar”, dvs gungar med i hög sjö och är lätt att svänga. Den runda botten gör kanadensaren snabb. Den tar dock in skvättvatten när fören skär in i mötande vågor.

Paddlare
Fotograf: Gustav Kaiser
Kajak
En kajak är en kanot med täckt ovansida med en eller flera sittbrunnar. Kajaken framförs med tvåbladig paddel och många kajaker har också ett roder som manövreras med fötterna.

Vilken kajak du bör köpa beror på i vilka vatten du vill paddla, hur långa färder du tänker göra och hur tränad kanotist du är. Kajakens längd och form avgör vilka typer av vatten den är bäst lämpad för.

För paddling i åar och sjöar passar en kajak med kort och grund köl, rund eller flat botten och stor sittbrunn. Den korta och grunda kölen gör kajaken lättsvängd och ger kontroll i vågor. Rund eller flat botten ger ökad manöverbarhet och stabilitet samt gör det lätt att gå ur och i kajaken.

För paddling i skärgården passar en kajak med utdragen köllinje, rund eller v-formad botten och liten sittbrunn. Utdragen köllinje ger kursstabilitet och snabbhet. Rund eller v-formad botten gör att kajaken ”vakar”, gungar med i hög sjö. V-formen ger minskad manöverbarhet och ställer större krav på tekniken hos paddlaren. Liten sittbrunn ger god kontakt mellan paddlare och kajak.

För paddling på havet passar en kajak med långt utdragen köllinje, v-formad botten och liten sittbrunn. En kajak med roder är mer lättsvängd än en kajak med skädda.

Säkerhet
”Trafikreglerna” på sjön är lika för alla typer av båtar. För kajak - och kanotpaddling gäller dock speciella förutsättningar. Ett sätt att öka möjligheten till upptäckt är att använda kläder med signalfärger, t ex en orange flytväst. Det är också bra att ha signalfärg på paddeln. Tar man ut kajaken kvällstid finns det inget krav på belysning men en pannlampa är ändå bra att ha med sig om det kommer båtar i närheten.

Hyra kanot
Över hela Sverige finns mer än hundra kanotcentraler som hyr ut kanoter. Många av dessa kanotcentraler arrangerar egna turer, har speciella paketerbjudanden och hyr ut all nödvändig utrustning.

Många av dessa kanotcentraler har ett avtal med Svenska Kanotförbundet, kallat Kanotvåg. Kanotcentraler med Kanotvågs-märket uppfyller vissa kvalitetskrav. För mer information, se www.kanot.com.
Aktuellt promoImage
Powered and produced by Carismar Software