Styrbord och babord

Av Elin Palmqvist
Fören är längst fram på båten och aktern längst bak.
På sjön säger man inte höger och vänster, utan istället styrbord och babord. Den högra sidan heter styrbord och den vänstra babord. Man tror att orden kommer från vikingatiden, eftersom styråran på vikingaskeppen satt på höger sida, som då blev styrbord. När man stod vid den åran vände man baken åt den vänstra sidan som då blev bakbord, eller babord som vi säger idag.

När man tänder båtens lanternor (lampor) har man grönt ljus på styrbordssidan och rött ljus på babordssidan. Det gör det lätt att lista ut vilket håll en båt är på väg när man ser den i mörkret.


Källa: Miniskepparen, båtpyssel & Sjökunskap för de yngre besättningsmedlemmarna av Carina Norberg, Nautiska Förlaget 2008

Köp boken här!

Hitta båthandlare och varv/marina

Hitta båthandlare och varv/marina

Sweboat är båtbranschens riksförbund och har drygt 400 medlemsföretag i åtta branschgrupperingar inom båtindustrin – Båt...

Aktuellt promoImage promoImage
Evenemang promoImage
Powered and produced by Carismar Software