Ord ombord

Av Elin Palmqvist
Det finns en hel del ord som är bra att känna till när man ger sig ut på sjön.

Ankare – En tyngd, fastsatt i en lina,
Barn på stege
Fotograf: Gustav Kaiser
som man sänker ner till botten så att båten ligger stilla.
Babord – Vänster sida på båten
Besättning – Alla som har en uppgift att sköta ombord.
Bleke – Ingen vind alls. Man kan också säga stiltje.
Bränning – Ett grund som ligger precis i vattenytan.
Bära av – Hålla båten ifrån en brygga eller en annan båt.
Distans – Avstånd till sjöss.
Dragga – När ankaret har släppt och båten börjar driva.
Durk – Golvet i båten.
Ekolod – Ett instrument som mäter djupet.
Fender – En plastkorv som man hänger på båtens utsida som skydd mot andra båtar och bryggor.
Fribord – Båtens utsida.
Förtöja – Att knyta fast en båt.
Gast – En person som hjälper till ombord.
Gira – Svänga med båten.
GPS – Ett system med en fiffig manick, som med siffror eller på en bildskärm talar om precis var på jordklotet båten är.
Kryssa – När en segelbåt seglar sicksack mot vinden.
Knop (1) – Fart till sjöss.
Knop (2) – Som en knut, fast oftast bättre.
Kompass – Ett instrument som visar väderstrecken och riktningen mot Nordpolen.
Kurs – Det håll båten åker åt. Mäts i grader.
Köl – En stor tyngd mitt under båtens botten som gör att man kan styra bättre och att båten inte välter.
Lanterna – Lampa på båtens utsida.
Logg – Ett instrument som mäter båtens fart och hur långt man åker.
Lovart – Den sida vinden kommer ifrån.
– Den sida vinden inte kommer ifrån.
Loggbok – Båtens egen dagbok.
Länsa (1) – När en segelbåt seglar med vinden.
Länsa (2) – Tömma båten på vatten.
Mantåg – Staketet på båten.
Navigera – Att hitta på sjökortet och veta åt vilket håll man ska köra med båten.
Ombord – Alla saker och människor som är på och i båten är ombord.
Pentry – Köket i båten.
Position – Den exakta platsen där båten är.
Pulpit – Räcke längst fram i fören.
Rank – Kallar man en farkost som är ostadig/vinglig.
Reling – Kanten mellan båtens sida och däck.
Rorkult – En pinne som man styr båten med, istället för en ratt.
Ruff – Inne i båten.
Sjökort – Den karta man använder på sjön.
Sjömil – Avstånd till sjöss mäter man i sjömil: 1 sjömil = 1852 meter.
Skott – Väggarna i båten.
Stuva – Packa undan alla saker ombord.
Styrbord – Höger sida på båten.
Tågvirke – Alla tampar och linor ombord.
Väja – Att ändra kurs för att inte krocka med en annan båt.


Källa: Miniskepparen, båtpyssel & Sjökunskap för de yngre besättningsmedlemmarna av Carina Norberg, Nautiska Förlaget 2008

Köp boken här!

Karta över Sweboatmedlemmar

Karta över Sweboatmedlemmar

Sweboat är båtbranschens riksförbund och har drygt 400 medlemsföretag i åtta branschgrupperingar inom båtindustrin – Båt...

Aktuellt promoImage promoImage
Evenemang promoImage promoImage promoImage
Powered and produced by Carismar Software