Ord ombord

Av Elin Palmqvist
Det finns en hel del ord som är bra att känna till när man ger sig ut på sjön.

Ankare – En tyngd, fastsatt i en lina,
Barn på stege
Fotograf: Gustav Kaiser
som man sänker ner till botten så att båten ligger stilla.
Babord – Vänster sida på båten
Besättning – Alla som har en uppgift att sköta ombord.
Bleke – Ingen vind alls. Man kan också säga stiltje.
Bränning – Ett grund som ligger precis i vattenytan.
Bära av – Hålla båten ifrån en brygga eller en annan båt.
Distans – Avstånd till sjöss.
Dragga – När ankaret har släppt och båten börjar driva.
Durk – Golvet i båten.
Ekolod – Ett instrument som mäter djupet.
Fender – En plastkorv som man hänger på båtens utsida som skydd mot andra båtar och bryggor.
Fribord – Båtens utsida.
Förtöja – Att knyta fast en båt.
Gast – En person som hjälper till ombord.
Gira – Svänga med båten.
GPS – Ett system med en fiffig manick, som med siffror eller på en bildskärm talar om precis var på jordklotet båten är.
Kryssa – När en segelbåt seglar sicksack mot vinden.
Knop (1) – Fart till sjöss.
Knop (2) – Som en knut, fast oftast bättre.
Kompass – Ett instrument som visar väderstrecken och riktningen mot Nordpolen.
Kurs – Det håll båten åker åt. Mäts i grader.
Köl – En stor tyngd mitt under båtens botten som gör att man kan styra bättre och att båten inte välter.
Lanterna – Lampa på båtens utsida.
Logg – Ett instrument som mäter båtens fart och hur långt man åker.
Lovart – Den sida vinden kommer ifrån.
– Den sida vinden inte kommer ifrån.
Loggbok – Båtens egen dagbok.
Länsa (1) – När en segelbåt seglar med vinden.
Länsa (2) – Tömma båten på vatten.
Mantåg – Staketet på båten.
Navigera – Att hitta på sjökortet och veta åt vilket håll man ska köra med båten.
Ombord – Alla saker och människor som är på och i båten är ombord.
Pentry – Köket i båten.
Position – Den exakta platsen där båten är.
Pulpit – Räcke längst fram i fören.
Rank – Kallar man en farkost som är ostadig/vinglig.
Reling – Kanten mellan båtens sida och däck.
Rorkult – En pinne som man styr båten med, istället för en ratt.
Ruff – Inne i båten.
Sjökort – Den karta man använder på sjön.
Sjömil – Avstånd till sjöss mäter man i sjömil: 1 sjömil = 1852 meter.
Skott – Väggarna i båten.
Stuva – Packa undan alla saker ombord.
Styrbord – Höger sida på båten.
Tågvirke – Alla tampar och linor ombord.
Väja – Att ändra kurs för att inte krocka med en annan båt.


Källa: Miniskepparen, båtpyssel & Sjökunskap för de yngre besättningsmedlemmarna av Carina Norberg, Nautiska Förlaget 2008

Köp boken här!

Karta över marinhandlare och servicevarv

Karta över marinhandlare och servicevarv

Sweboat är båtbranschens riksförbund och har drygt 400 medlemsföretag i åtta branschgrupperingar inom båtindustrin – Båt...

Aktuellt promoImage
Powered and produced by Carismar Software