Instrument ombord

Av Elin Palmqvist
För länge sedan hade man inga instrument som kunde hjälpa till när man navigerade. Nu har vi många elektroniska hjälpmedel som vi kan använda för att hitta rätt, mäta, se och prata med andra fartyg.

Logg
En logg är båtens hastighetsmätare. Den visar hur fort båten går, hur många knop man färdas i. Ett litet skovelhjul under båten snurrar hela tiden båten rör sig i vattnet. Farten visas för oss med siffror eller en visare. Loggen räknar också ut hur långt man har åkt, så att man kan se på hur många sjömil en resa har varit.

Ekolod
För att undersöka hur djupt det är på en plats kan man loda. Ett gammalt sätt att loda är att skicka ned en tyngd som sitter fast i ett snöre, ända ned till botten. Sen mäter man hur mycket av snöret som har varit under vattnet och får reda på djupet.
Moderna ekolod skickar ned en sorts ljudsignaler till botten, som studsar tillbaka. Ju längre tid det tar för signalen att komma tillbaka till båten, desto djupare är det. Instrumentet räknar ut djupet och visar det i meter och decimeter.

Autopilot
En autopilot är precis vad den heter, en automatisk pilot som styr båten när vi kopplar in den. Den håller i ratten eller rorkulten åt oss. Men glöm aldrig att autopiloten varken ser eller kan tänka själv, det måste vi göra åt den. Man trycker på knappar som talar om för autopiloten när den ska svänga och hur den ska styra. Tros att man inte styr själv så måste man hela tiden ha full kontroll på allt som händer runt omkring.

Radar
Med en radar kan man köra båt fast man inte ser något, till exempel när det är mörkt eller dimmigt. En radar skickar ut elektriska signaler som studsar mot öar, andra båtar och sjömärken. När signalen studsar tillbaka till radarn ser man något som kallas för ett eko på bildskärm. Den som är duktig och har tränat mycket med sin radar kan lätt förstå vad de olika ekona är för något: en båt, en ö, en svan eller en prick.

GPS
En GPS-navigator tar emot signaler från satelliter uppe i rymden. Får den signaler från tillräckligt många satelliter kan den tala om för oss precis var vi är, vår position. Den kan visa positionen med siffror, då visar den latitud och longitud som man själv får rita in på sjökortet.
Andra GPS-navigatorer kallas för plottrar och då kan vi se ett sjökort på en bildskärm, där vi också ser vår båt och hur den åker i sjökortet. Men glöm inte bort att andra båtar inte syns på bildskärmen.
Många struntar i att titta på det vanliga papperssjökortet och tror att man alltid kan lita på sin plotter. En riktig sjöman har alltid sjökort av papper framme och använder GPS:en som en extra hjälp!

VHF-radio
En VHF-radio är en sorts telefon, eller walkie-talkie, för båtar. Man kan prata med andra båtar, stationer på land och Sjöräddingen på olika kanaler. Den viktigaste kanalen på VHF-radion är kanal 16. Den ska alla yrkesfartyg alltid lyssna på. Det är bra, för om du skulle råka hamna i nöd och ropar på kanla16, så finns det alltid någon som hör dig. VHF är mycket säkrare än en mobiltelefon!

Källa: Miniskepparen, båtpyssel & Sjökunskap för de yngre besättningsmedlemmarna av Carina Norberg, Nautiska Förlaget 2008

Köp boken här!


Aktuellt promoImage promoImage
Evenemang promoImage
Powered and produced by Carismar Software