Detta är Sweboat

Av Annika Lindqvist
Sweboat är båtbranschens intresseorganisation. Vår målsättning är att främja och värna båtlivet. Vi arbetar med de frågor som berör företag inom branschen och skapar en förståelse för branschens vikt och roll i samhället hos myndigheter såväl nationellt som internationellt.

Sweboat består av branschföreningarna Svenska Båtindustriföreningen, Svenska Marinmotorleverantörföreningen, Svenska Båttillbehörsföreningen, Svenska Marinhandlarföreningen, Interboat, Svenska Varvsföreningen, Svenska Bryggleverantörers förening, Allmänna gruppen, personliga medlemmar och stödjande medlemmar

För medlemskap i en förening krävs en fast och väletablerad organisation med verksamhet inom tillverkning, försäljning eller service av branschens produkter.

Utöver att arbeta för branschens aktörer medverkar vi på olika sätt till att skapa en positiv bild av och inställning till båtlivet bland allmänheten. Vi vill att så många som möjligt ska få möjlighet att uppleva det härliga båtlivet.

Som båtägare eller båtåkare är det viktigt att du känner trygghet när du är på sjön. På samma sätt vill du givetvis känna trygghet när det gäller köp eller service av båtar, motorer eller utrustning. Då har vi har ett bra råd att ge dig: vänd dig alltid till ett av Sweboats medlemsföretag. Vi är idag drygt 400 företag över hela landet som månar om ditt båtliv med kunskap, kvalitet, service och köptrygghet som ledord.

Detta gör Sweboat
Våra huvudsakliga arbetsuppgifter handlar om:

Myndighetskontakter

Sweboat bevakar branschens intressen genom kontakter med regering, riksdag, myndigheter och intresseorganisationer.

Miljö
Sweboat arbetar aktivt för realistiska lösningar på aktuella miljöfrågor i samförstånd mellan bransch, konsumenter och myndigheter.

Marknads- och mässaktiviteter
Sweboat svarar för branschens gemensamma marknadsföring. Exempel är båtmässor som Båtmässan i Göteborg, Allt för sjön och Scandinavian Boat Show i Stockholm. Sweboat arrangerar årligen i augusti den flytande båtmässan ”Öppna Varv på Orust”. Aktiviteterna omfattar även information på internet och kampanjer i syfte att locka fler människor till båtlivet.

Export
Gemensamma exportaktiviteter sköts av Sweboat Export Association. Ett exempel är den årliga svenska paviljongen på METS Trade i Amsterdam, en av världens största mässor för grossister inom båttillbehör. I den svenska paviljongen medverkar drygt 30 företag. Sweboat svarar även för kontakter med utländska journalister och förmedlar affärskontakter vid export- och importförfrågningar.

EU
Sweboat påverkar genom aktivt arbete de EU-frågor som har betydelse för branschen.

Branschrepresentanter
Sweboat utser branschens representanter i Sjösäkerhetsrådet, Allmänna reklamationsnämnden, SIS tekniska kommittéer m fl liknande organ.

Massmedia
Sweboat sköter de gemensamma kontakterna med media och verkar för en ökad uppmärksamhet av branschens och båtlivets betydelse.

Internationellt samarbete
Sweboat deltar som medlem aktivt i arbetet inom branschens internationella organ, ICOMIA.

Utveckling av normer och standarder
Sweboat deltar aktivt i nationellt och internationellt standardiseringsarbete i SIS och ISO/CEN.

Statistik
Sweboat deltar i produktion och distribution av nationell och internationell marknadsstatistik.

Om du behöver mer information kring Sweboat eller båtlivet kan du gå in på vår hemsida www.sweboat.se eller kontakta oss på 08-449 55 90 alternativt info@sweboat.se
Hitta båthandlare och varv/marina

Hitta båthandlare och varv/marina

Sweboat är båtbranschens riksförbund och har drygt 400 medlemsföretag i åtta branschgrupperingar inom båtindustrin – Båt...

Aktuellt promoImage promoImage
Evenemang promoImage
Powered and produced by Carismar Software